24. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS, lokalita Kukučínova ul. Piešťany

Video patrí ku archívu >> Piešťany MsZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: