BA Nové Mesto MiZ 26.05.2021

Zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

  • 1 - 4. bod nOtvorenie, program, návrhová komisia, overovatelia
  • 5. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto + 13. Bod Vystúpenie občanov
  • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
  • 7. bod Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech hlavného mesta SR BA (mestská polícia)
  • 8. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 vo výške 50% nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19
  • 9. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 124/2020 zo dňa 27.07.2020 vo výške 50% nájomcovi art SLNEČNICE o.z. v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19
  • 10. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2021 z ...........2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  • 11. bod Doplnenie vlastných zdrojov do projektu: Revitalizácia Račianske mýto
  • 12. bodDoplnenie vlastných zdrojov do projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska
  • 14. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13