BA Nové Mesto MiZ 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutia zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 • Ustanovujúce zasadnutia zastupiteľstva (sľuby poslancov a starostu, príhovor starostu/
 • 1. bod Program zasadnutia
 • 2. bod Určenie spôsobu hlasovania
 • 3. bod Voľba členov návrhovej a volebnej komisie
 • 4. bod Voľba overovateľov
 • 5. bod Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 6. bod Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026
 • 7. a 8. bod Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026
 • 9. bod Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 a plán sobášnych obradov na rok 2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 10. bod Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky mestskej časti
 • 11. bod Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
 • 12. bod Návrh na určenie platu starostu
 • 13. bod Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023
 • 14. bod Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 a 43/04 z 13.10.2022
 • 15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2023
 • 16. bod Vystúpenie občanov /nik sa neprihlásil/
 • 17 a 18. bod Interpelácie a rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: