BA Staré Mesto MiZ 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Úvod, príhovor Z. Aufrichtovej a predsedu volebnej komisie Mateja Števove
 • Sľub starostu a poslancov
 • Príhovory: Mateja Vagača a Matúša Valla
 • 1. bod Program zasadnutia
 • Uznesenia: berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie, sľub starostu a poslancov
 • 2. bod Určenie počtu čenov komisií a ich voľba
 • Návrh členov rady
 • 3. bod Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
 • 5. bod Voľba predsedov a voľba členov komisií
 • 6. bod Určenie platu novozvolenému starostovi
 • 7. bod Návrh na splnomocnenie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2022
 • 8. bod Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 • 9. bod Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcej starostke za nevyčerpanú dovolenku
 • 10. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 56/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 11. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 57/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov (kotolní) pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13