BA Staré Mesto MiZ 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Úvod, príhovor Z. Aufrichtovej a predsedu volebnej komisie Mateja Števove
 • Sľub starostu a poslancov
 • Príhovory: Mateja Vagača a Matúša Valla
 • 1. bod Program zasadnutia
 • Uznesenia: berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie, sľub starostu a poslancov
 • 2. bod Určenie počtu čenov komisií a ich voľba
 • Návrh členov rady
 • 3. bod Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
 • 5. bod Voľba predsedov a voľba členov komisií
 • 6. bod Určenie platu novozvolenému starostovi
 • 7. bod Návrh na splnomocnenie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2022
 • 8. bod Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 • 9. bod Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcej starostke za nevyčerpanú dovolenku
 • 10. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 56/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 11. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 57/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov (kotolní) pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13