Bratislava Msz- pokračovanie z 22.10. 18.11.2015

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


  • Otvorenie, príhovor primátora k Parížskemu teroristickému útoku
  • 10a. bod Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov
  • 11. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
  • 12. bod Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru : Areál Koliba
  • 13. bod Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o.
  • 14. bod nformácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2
  • 15. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov
  • 16. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží
  • 18. bod Interpelácie
  • 19. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 43
Trnava 94
Žilina 3