Dunajská Streda, MsZ 23.01.2013

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  • 1-2. bod Otvorenie schválenie programu zasadnutia
  • 1-2. A 27. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása
  • 3. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 25/399/2012 zo dňa 30.10.2012.
  • 3. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén elfogadott 25/399/2012-es számú határozatának megváltoztatására.
  • 4. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda
  • 4. Javaslat a Dunaszerdahely Város 2012. évi 15 sz. az ebtartás feltételeiről szóló általánosan kötelező érvényü rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására
  • 5. bod Návrh uznesenia o Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa ................. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2002 zo dňa 23.7.2002 o určení školských obvodov zák
  • 5. Határozati javaslat Dunaszerdahely városának 2013. évi ….. számú általánosan kötelező érvényű rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2002. évi 5. sz. rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67