Dunajská Streda, MsZ 28.10.2014

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 3. bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslancov mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
 • 3. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város képviselő-testületének eskütételéről
 • 4. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného zo dňa 9. septembra 2014, 23. septembra 2014 a 2. októbra 2014.
 • 4. A 2014. szeptember 9-i és a 2014. szeptember 23-i és az október 2-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 5. bod Písomná správa Dunajskostredského Mestského kultúrneho strediska o opatrení na nápravu nedostatkov.
 • 5. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ jelentése a hiányosságok elhárítása érdekében történő intézkedésekről.
 • 6.Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (preklad)
 • 6. Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (orig.)
 • 6. Pokračovanie (1)
 • 6Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról
 • 6. bod Pokračovanie (2)
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról
 • 7. bod Návrh na doplnenie Návrhu Akcionárskej zmluvy medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707
 • 7. Határozati javaslat a  DAC ARÉNA rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) részvényesei közötti együttműködésről szóló szerződés javaslatának kiegészítéséről
 • 8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem na pozemok, nachádzajúci sa v  k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, novovytvorená parc.č. 1620/54, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 1195 m2, vytvorená Geometrick
 • 8. Határozati javaslat  a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  újonnan kialakított 1620/54  számú parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására némely szomszéd  ingatlantulajdonos részére.
 • 9. bod Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné obdobie r.2010 – 2014
 • 9. Polgármesteri beszámoló a Dunaszerdahely Város Önkormányzatának tevékenységről a 2010-2014 választási időszakban.
 • 10. bod Rôzne
 • 10. Egyéb
 • 11. bod Interpelácie
 • 11. Interpellációk

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68