Hlohovec MsZ 01.10.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Obchodná verejná súťaž
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 274/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 276/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 272/2020
 • 8. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci, 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci a 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 9. bod Návrh na pridelenie bytu - garsónky na ulici Pod Beranom 10 v Hlohovci
 • 10. bod Vyjadrenie podľa zákona o hazardných hrách
 • 11. bod Zlúčenie Vodárenskej spoločnosti Hlohovec a Mestskej ČOV
 • 12. bod Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo, úseky: Cyklistický chodník Šulekovo – hrádza a Cyklistický chodník pravostranná hrádza (prepojenie cestného a železničného mosta)“ v rámci výzvy Integrovaného regioná
 • 13. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2020
 • 14. bod Správy o vykonaných kontrolách
 • 15. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne
 • Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13