Hlohovec MsZ 09.11.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

  • 1. a 2. bod Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií
  • 3. bod Aktuálne informácie o meste
  • 4. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – Ing. Antónia Maronová – pokračovanie
  • 5. až 7. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci a 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci + 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici + 2-izbového bytu na ulici Pod Beranom 10
  • 8. bod Interpelácie
  • 9. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: