Ivanka pri Dunaji ObZ 16.07.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji

 • 1. bod Otvorenie a schválenie programu rokovania
 • 2. bod Zriadenie vecného bremena na pozemky obce pre p. Slávikovú Vieru, p. Slávikovú Katarínu, p. Hošovú a p. Hoša
 • 3. bod Dohoda o spolupráci v oblasti projektovej prípravy, výstavby, prevádzky a údržby stavby D1 I/61 Bratislava - Senec, skapacitnenie
 • 4. bod Neprerokované (Návrh zámeru predaja pozemku verejnou obchodnou súťažou)
 • 5. bod Návrh zásad odmeňovania poslancov členov komisií, členov Zboru pre občianske záležitosti a členov redakčnej rady IN v Ivanke pri Dunaji
 • 6. bod Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Nová telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru obce financovať prestavbu budovy bývalého obecného úradu na ambulancie použitím externých zdrojov
 • 8. bod Návrh zámeru prenájmu časti nehnuteľnosti v areáli Celltex
 • 9. bod Petícia zriaďovateľa CMŠ a rodičov detí
 • 10. bod Informácie zástupcu starostu obce
 • 11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji č.3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 12. bod Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III. zo dňa 20.4.2020 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri Dunaji č.12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 13. bod Interpelácie poslancov
 • Občania

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13