Karlova Ves MiZ 27.09.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 28. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2022.
 • 3. bod Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2022.
 • 4. bod Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ružová dolina 29, Bratislava o prenájom tried a počítačovej miestnosti na SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave.
 • 5. bod Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o prenájom priestorov v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave
 • 6. bod Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry o.z. CirKus Kus
 • 7. bod Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže.
 • 8. bod Informácia o kontrole Športovej infraštruktúry na základných školách v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
 • 9. bod Rôzne.
 • 10. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Karlova Ves
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Karlova Ves