Karlova Ves MiZ 26.09.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • 2. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu
 • 4. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti rozpočtového určenia príjmov Bratislavy a mestských častí (čl. 91 štatútu)
 • 5. bod Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti BratislavaKarlova Ves na roky 2024 – 2030 a Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023
 • 6. bod Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava
 • 7. bod Žiadosť CirKusKus o. z. o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry
 • 8. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62
 • 9. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 10. bod interpelácie + Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13