Malacky MsZ 26.03.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2020
 • 3. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
 • 4. bod Správy z vykonaných kontrol: (ájomné byty Pri Maline za rok 2018, kontroly cestovných náhrad, kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019, Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská)
 • 5. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy
 • 6. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
 • 7. bod Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, Malacky, CVČ Martina Rázusa 30, M
 • 8. bod Návrh na schválenie rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku
 • 9. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO
 • 10. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR - Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne za obdobie 2016-2018+ Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu + Inf
 • 11a. bod Prerokovanie Petície obyvateľov mesta Malacky a jeho okolia zastupiteľstvu mesta proti zrušeniu prevádzok podnikateľov, 12+7 parkovacích miest a umiestneniu predražených cykloprístrešk na Nádražnej ulici
 • 11b. bod Info o koronavíruse v malackách
 • 12. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13