Malacky MsZ 23.03.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 1/2023
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
 • 4. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
 • 5. bod Návrh na schválenie zmenkového ručenia v súvislosti so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia k projektu s názvom: Areál pre zhodnocovanie BRKO – Malacky realizovanému spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o. ako prijímateľom – Z15/2023
 • 6. a 7. bod Správa kontrolórky + Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta – Z17/2023
 • 8. bod Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva – Z18/2023
 • 9. bod Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z19/2023
 • 10. bod Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 – Z20/2023
 • 11. bod Návrh na predĺženie dobrovoľnej zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny – Z21/2023
 • 12. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO – Z22/2023
 • 13. bod Redkonštrukcia palubovky
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13