Malacky MsZ 30.05.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
  • 2. bod Informácia o aktuálnom stave a riešení ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. typu v Nemocnici v Malackách – ústne
  • 3. bod Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva – Z33/2023
  • 4. bod Návrh na schválenie Klimatickej stratégie mesta Malacky – Z34/2023
  • 5. bod Návrh na odplatný prevod častí pozemkov z SPF na mesto Malacky
  • 6. bod Ústna informácia k podaným majetkovým priznaniam poslancov
  • 7. bod Rôzne /vystúpenie občanov k téme: Migračný tábor v Malackách/

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
28.09.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
07.11.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

Kategórie videií: