Nezverejňujú 10.02.2016

Mesto porušovalo uznesenie o zverejňovaní informácií! Zodpovednosť nesú IT-čkári...!!!

Poslanci na základe odporúčaní organizácie Transparency international Slovensko (TIS) prijali 25. októbra 2015 uznesenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany. Tento dokument obsahuje 71 bodov, ktoré sa majú uplatňovať v riadení a správe mesta (Predloženie ponuky "Opatrenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany" ). Jedným z bodov je aj "Zverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mesta". Práve tento bod sa však neuplatňuje v tej najčastejšie používanej metóde verejného obstarávania, ktorou sú zákazky s nízkou hodnotou vysúťažené prostredníctvom tzv. prieskumu trhu. Mesto podľa dostupných údajov za posledný mesiac uzavrelo takýmto spôsobom niekoľko zmlúv v celkovej hodnote približne 200 tis. eur bez DPH. (viac vo videoreporte)

  • Mesto porušovalo uznesenie o zverejňovaní informácií! Zodpovednosť nesú IT-čkári...!!!

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1