Petržalka MiZ 04.02.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/20
 • 1a. bod Humenské námestie
 • 1b. bod Výstavba polyfunkčného domu na Topoľčianskej
 • 2. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017, VZN č. 5/2018, VZN č. 5/2019 a VZN č. 12/2019 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu
 • 3. bod Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo
 • 4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo
 • 5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku
 • 6. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre občianske združenie Kaspian
 • 6a. bod Návrh rozvoja cyklotrás na území Petržalky na rok 2020
 • 7. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 a kontrole splnenia príslušných opatrení
 • 8. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 9. bod Návrh na zvolenie členov, neposlancov, Mediálnej rady
 • 9a. bod Predchádzanie prešovskej tragédie
 • 10. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2019
 • 11. bod Interpelácie
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13