Petržalka MiZ 15.12.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 11. 2020
 • 2. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 a návrh na predčasné splatenie úveru z VUB banky
 • 3. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2020 z XX o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava
 • 6. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č.3535 pre Janu Grúnerovú
 • 7. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • 8. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č.5875/86 a časť p.č. 5875/73 pre RENSTAV ĎURČO, spol. s.r.o.
 • 9. bod Návrh podmienok obchodno-verejnej súťaže na prenájom športovej haly Prokofievova 2
 • 10. bod Návrh na vyhlásenie termínu konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 11. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021
 • 12. bod Informačný materiál – Koncepcia mediálnej komunikácie
 • 13. bod Interpelácie, Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13