Petržalka MiZ 13.07.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

  • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
  • 0. bod Návrh na vymenovanie nového konateľa %Sportových zariadení Petržalka
  • 1. bod Informácia o stave v Kultúrnych zariadeniach Petržalky na základe medializovaných informácii v Hospodárskych novinách

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: