Piešťany MsR 30.11.2020

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 12.10.2020 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 22.10.2020
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej školy,Brezová19, Piešťany a zriadení Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany ako súčasti Základnej šk
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 6. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 8. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 9. bod Návrh Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
 • 10. bod . Návrh riešenia zmluvných vzťahov – nájmu, vecných bremien v lokalite ul. Bratislavská a Broskyňováv súvislosti s realizáciou stavieb verejnoprospešnej infraštruktúry a stavbou „Polyfunkčný projekt Piešťany“, vyvolaných investícií na dotknutých
 • 11. bod Návrh na prevod pozemku pre Vladimíra Beňa, lokalita Kláštorská
 • 12. bod Návrh na prevod pozemku pre MUDr. Mariána Urbánka, lokalita Palárikova
 • 13. bod Návrh na prenájom pozemku TAVOS, a. s., lokalita Priemyselná Piešťany
 • 14. bod Návrh na prevod pozemku pre Alžbeta Ambrušová, Štefan Karkuš a František Karkuš, lokalita na rohu ulíc Sibírska/Studená Piešťany
 • 15. bod Návrh na prevod pozemku pre Zuzana Miháliková, Daniel Mihálik, lokalita Kláštorská
 • 16. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2021
 • 17. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13