Piešťany MsZ + Rada 28.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvoerenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 13.12.2022
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Svorada a vyhlásenie konania novej voľby hlavného kontrolóra
 • 5. bod Návrh primátora na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Piešťany
 • 6. bod Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2022
 • 7. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadomna roky 2024 a 2025
 • 8. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 • 9. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 • 10. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025
 • 11. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9.zasadnutia MsZ r. 2022
 • 12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2023
 • 13. bod Návrh Harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na rok 2023
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie poslancov
 • Zasadnutie mestskej rady

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13