Piešťany MsZ 16.08.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 29.06.2023
 • 3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov
 • 4. bod Oprava kódu zdroja finančných prostriedkov obdržaných z projektu FAST CARE
 • 5. bod Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe - personálna nominácia do orgánu
 • 6. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a spoločnosťou Porsche Smart Battery Shop s.r. o
 • 7. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Janou Štefečkovou Beňačkovou a Erikom Ferenczom a zámenu pozemkov
 • 8. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s OOCR Rezort Piešťany
 • 9. bod Odvolanie členov komisií MsZ z radov verejnosti - KpKaCR, KpZSVaB
 • 10. bod Návrh na poverenie výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Piešťany
 • 11. bod Návrh na zrušenie uznesenia o dotácii
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13