Pod. Biskupice MiZ (titulky) 14.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

  • 1. Otvorenie a Návrh programu
  • 2. Informačné správy o činnosti oddelení Strategického rozvoja, investičné, Sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky, Kultúry a športu a Životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v zmysle projektu „Program Interreg VI-A Maďarsko-Kultúrne križovatky-inovatívne partnerstvá medzi mestskými zastupiteľstvami Podunajských Biskupíc a budapeštianskeho okrsku-Zastupiteľstvá spolupracujú“ - HUSKSPF2 / Tájékoztató jelentés a Kultúra és sport osztály, a környezetvédelmi, a szociális osztály és a projektmenedzsment munkájáról az Interreg program VI –A Magyarország - Kultúrák találkozása – Pozsonypüspöki és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata partneri kapcsolatainak új alapokra helyezése - Önkormányzatok együttműködése – HUSKSPF2 pályázattal összhangban - Informácia o činnosti Slovenskej samosprávy XVI. obvodu hlavného mesta Budapešť / Tájékoztató Budapest Főváros XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat tevékenységéről
  • 3. Návrh memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice a 16. obvodom hlavného mesta Budapešť / Javaslat a Memorandum szövegére
  • 4. Interpelácia poslancov
    5. Rôzne / Egyéb
    6. Diskusia / Hozzászólások
    Podpísanie memoranda

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13