Podunajské Biskupice MiZ 21.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na rok 2023
  • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13.12.2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk v znení neskorších predpisov
  • 4. bod Zachovanie linky MHD číslo 79 v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
  • 5. bod Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v areáli Základnej školy Biskupická
  • 6. bod Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“
  • 7. bod Voľba prísediaceho Okresného súdu Bratislava II
  • 8. bod Interpelácie + Rôzne
  • 9. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13