Rača MiZ 15.11.2022

Usatnovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva (body:1-6, sľuby poslancov a starostu)
 • 7. bod Schválenie programu
 • 8. bod Voľba návrhovej a volebnej komisie
 • 9. bod Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch
 • 10. bod Návrh na zriadenie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva, návrh na schválenie členov stálych komisií, voľba predsedov stálych komisií
 • 11. bod Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy
 • 12. bod Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača
 • 13. bod Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady
 • 14. bod Návrh na určenie sobášiacich poslancov
 • 15. bod Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • 17. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača
 • 18. bod Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022
 • 19. bod Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13