Senec MsZ 23.06.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • Otvorenie, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2019
 • 5. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2019
 • 6. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2019
 • 7. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2019 SCR Senec s. r. o.
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 (3. zmena)
 • 9. bod Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2020 - zmena termínov posudzovania žiadostí a schválenie MsZ
 • 10. bod Návrh rozdelenia dotácii z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev: - 01/2020 Podpora kultúrnych, umeleckých, cirkevných a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Se
 • 11. bod Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci
 • 12. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 13. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 • 14. bod Informatívna správa z výsledku kontroly zúčtovania dotácií za rok 2019
 • 15. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 - 2019 za rok 2019
 • 16. bod Návrh na doplnenie OZ Správny krok Senec do Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec
 • 17. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 18. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (Južná brána, s. r. o., PIELD Invest, s. r. o.)
 • 19. bod Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – G. Varga
 • 20. bod Návrh na bezodplatný prevod verejnej dažďovej kanalizácie do majetku Mesta Senec – G. Varga
 • 21. bod Návrh na rozšírenie rozsahu prenájmu pozemkov (Hakobyan)
 • 22. bod Návrh na prenájom pozemku (Alexander Heringeš)
 • 23. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Rastislav Hutta, Ing. Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta, Trnava)
 • 24. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Pavol Pavlis, Viera Jarunková, rod. Pavlisová, Pezinok)
 • 25. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová, Šafárikova 37A)
 • 26. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Račko Milan, Šrajerová Mária, rod. Račková, MUDr. Žampárová Daniela, Senec)
 • 27. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (PHP Group s. r. o., Obchodná 37B, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, v zastúpení Ing. Katarína Šutaríková)
 • 28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Bratislavský samosprávny kraj)
 • 29. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava; Záhradnícka ul.)
 • 30. bod A: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DURPRI, s. r. o.)
 • 31. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Dževad Prozorac; Záhradnícka 7)
 • 32. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ján Izsák, Zsolt Izsák, Attila Izsák, Ákos Izsák, Baničova 5)
 • 33. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36)
 • 34. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Johanes a manželka Lenka Johanesová, Šafárikova 37A)
 • 35. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (František Lašák, Šamorínska ul.)
 • 36. bod A: Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá-juh) B: Návrh na prenájom nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová)
 • 37. bod Nadobudnutie vozidla pre políciu
 • 38. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13