Senec MsZ 10.09.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1.a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2019
 • 5. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2020
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za MsKS za 1. polrok 2020
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020(4. zmena)
 • 8. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie jún – august 2020
 • 9. bod VYNECHANÝ - Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Združenie záhrady Gagarinova
 • 10. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Združenie GARDEN VILLAGE
 • 11. bod VYNECHANÝ - Návrh na prenájom nehnuteľností (Poliklinika Senec, spol. s.r.o., Námestie 1. mája č. 6, Senec IČO 34 129 529)
 • 12. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (spoluvlastníci domu služieb, Šafárikova ul.)
 • 13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tibor Šmogrovič - Slnečné jazerá - juh)
 • 14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (vlastníci bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na Robotníckej 9)
 • 15. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností (Ministerstvo obrany SR Bratislava, Diaľničná cesta 3, pozemky v areáli bývalého vojenského objektu)
 • 16. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Dominik Ullmann a manželka Mgr. Dagmara Ullmann, Senec Gardens – Ružová ul.)
 • 17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ladislav Hanšut a manželka Mgr. Jarmila Hanšutová, Pivničná 95)
 • 18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Miroslav Hanzen a manželka Ing. Monika Hanzenová, Trnavská ul.)
 • 19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Slnečné jazerá - juh)
 • 20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (vlastníci stavieb – bufetov, stánkov; Slnečné jazerá)
 • 21. bod Návrh na odkúpenie pozemku – SADKO, s. r. o. (alternatíva A, B)
 • 22. bod Návrh na prenájom pozemku – Alexander Heringeš
 • 23. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Miroslav Šulák, Šuláková Mária, Ľubovnianska 3, 851 07 Bratislava)
 • 24. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
09.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13