Senec MsZ 25.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, kontrola uznesení
 • 3. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie január – február 2021
 • 4. bod Návrh na zmenu predmetu a účelu Nájomnej zmluvy (Simona Kuhajdová, SJ)
 • 5. bod Návrh na prenájom športových ihrísk vrátane pozemku (Pizza Bucki, SJ)
 • 6. bod Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Nájomnej zmluvy (Pizza Bucki, SJ)
 • 7. bod Vyhodnotenie poskytnutých dotácií v roku 2020
 • 8. bod Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Senec v roku 2021
 • 9. bod Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec
 • 10. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec
 • 11. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021 (TENET, o.z.)
 • 12. bod Odkúpenie pozemkov na výstavbu novej základnej školy v Senci – kúpna cena
 • 13. bod Návrh na odkúpenie Zrubovej reštaurácie (Ing. Ladislav Matta, SJ)
 • 14. bod Výber variantu pre plánovaný investičný zámer „Poliklinika Senec“ a schválenie ďalších krokov vedúcich k realizácii investičného zámeru (vynechaný)
 • 15. bod Návrh na schválenie spolufinancovania zo strany mesta Senec projektu „Modernizácia a rozšírenie telocvične základnej školy Mlynská v Senci“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu s číslom 2020/001
 • 16. bod Verejný oznam – o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok
 • 17. bod Dočasné zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan
 • 18. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Senec
Zasadnutia mestského zastupiteľstva 78
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Senec
Zasadnutia mestského zastupiteľstva 78