Staré Mesto MiZ 22.06.2021  • Otvorenie, schváýlenie programu
  • 1. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 1 Hlavná stanica - Blumentál
  • 2. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 2 Lýceum - Sokolovňa
  • 3. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 3 Nábrežie
  • 4. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – zóna č. 4 Hrad - Slavín
  • 5. bod Návrh na určenie zóny dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  • 6. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
  • 7. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
  • 8. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 72/05 uzatvorenej dňa 21.09.2005 medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou BPS PARK a.s.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13