Stihomam v BP? 10.10.2017

Bytový podnik zaplatil takmer 42 tis eur pravdepodobne za liečbu stihomamu.

Bytový podnik za Posúdenie stavu informačnej a objektovej bezpečnosti zaplatil bezmála 42 tis. eur. Zverejnená zmluva neuvádza, ako bol dodávateľ vysúťažený a ani na základe akých parametrov bol vybratý. Celé obstaranie sa nieslo v štandarde ostatných 3. rokov, počas ktorých si Mesto a najnovšie aj Bytový podnik, veľkú hlavu so zverejňovaním súťaží nerobia a drvivá väčšina obstarávaní prebieha jednou z najnetransparentnejších metód, akou je prieskum trhu. Podľa tejto zmluvy, dodávateľ vypracoval správu o bezpečnosti a zároveň mal navrhnúť riešenie zistených nedostatkov. Zo zmluvy je zrejmé, že zákazka nijako technicky neriešila jestvujúci stav, len ho popisuje a navrhuje riešenia. Preto ani v cene nie je nákup bezpečnostnej techniky, serverov, routrov, firewall-ov či iných softwarových aplikácií a podľa zverejnenej zmluvy ani bezpečnostný manuál. viac vo videoreporte

  • Bytový podnik zaplatil takmer 42 tis eur pravdepodobne za liečbu stihomamu.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1