Trenčín VUC 28.01.2019

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
 • 5. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami
 • 6. bod Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 – aktualizácia 2018
 • 7. bod Návrhy na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 8. bod Dozorné rady nemocníc
 • 9. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 • 10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 • 11. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
 • 12. bod Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v rámci Operačného programu Technická pomoc
 • 13. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • 14. bod Diskusia – Rôzne.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3