Trenčín VUC 27.09.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraj
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Vaša správa Overovací kód: 29014 overovací kód *Súhlasím so spôsobom spracúvania osobných údajov. Preskočiť navigáciu Trenčiansky samosprávny kraj Hlavná stránkaEnglishMapa stránokOtázky a odpovedeKontakt vyhľadávanie Hľadať Úradná tabuľaAktuálne správyOtvorená župaSamosprávaOrganizácieElektronické službySO pre IROP Zdravotníctvo Sociálna pomoc Školstvo a šport Doprava Kultúra Cestovný ruch Financie Regionálny rozvoj Územné plánovanie Podnikanie Medzinárodné vzťahy Civilná ochrana Úradná tabuľa eAukcie Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC Elektronické služby Zmluvy Objednávky Faktúry Verejné obstarávanie Výberové konania Voľne pracovné miesta na OvZP TSK Súhrnná správa o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme Voľný obvod v TSK Odpredaj, nájom majetku Odpredaj, nájom majetku OvZP VZN Zasadnutia Zastupiteľstva TSK Zasadnutia Materiály na rokovanie Z TSK Videoarchív zasadnutí Zápisnice z rokovaní komisií Správy o kontrolnej činnosti Prístup k informáciám Ochrana osobných údajov Pripomienkovanie Petície Oznámenia/zmeny/odňatia dopravných licencií Elektronická pohľadnica Predaj reprezentačných publikácií TSK Protikorupčné konanie Chcem vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva Dokumenty TSK SlovenskyÚradná tabuľaZasadnutia Zastupiteľstva TSKZasadnutiaPozvánka na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Pozvánka na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK Úradná tabuľa 17. septembra 2021 Pozývam Vás na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. septembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle 241. Vyhlášky Úradu verejného
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za polrok 2021.
 • 7. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena).
 • 8. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných
 • 9. bod Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín.
 • 10. bod Vodíková aliancia
 • 11. bod Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025.
 • 12. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020.
 • 13. bod Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.
 • 14. bod Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 15. bod Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc, a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 16. bod Diskusia + Interpelácie poslancov Zastupiteľstva

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3