Trenčín VUC 29.01.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
  • 3. bod Slovo pre verejnosť
  • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
  • 5. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.
  • 6. bod Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
  • 7. bod Návrh na podanie žiadosti o fin. podporu na obnovu športovýsk
  • 8. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2023.
  • 9. bod Diskusia – Rôzne. + 10. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 63