Trnava VUC 17.06.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. .../2015 o zrušení Strednej odbornej školy, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové a Výdajnej školskej jedálne, J. Zigmundíka 334/5, Vrbové ako súčasť Strednej odbornej školy, J. Zigmundík
 • 4. bod Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Usporiadanie cestnej siete v okrese Galanta
 • 6. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK
 • 7. bod Návrh nominácie členov do orgánov regionálnych rozvojových agentúr za TTSK, z dôvodu ukončenia platnosti funkčného obdobia zástupcov TTSK
 • 8. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante
 • 9. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska v Trnave
 • 10. bod Zmena Uznesenia č. 391/2012/15 zo dňa 8. 2. 2012 (súhlas so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu)
 • 11. bod Informácie (kontrola NKU, daňové príjmy, prevod akcii, účtovná závierka, harmonogram zasadnutí TTSK, výjazdové zasadnutie vlády, vplyve bezplatného cestovného v železničnej doprave, transformácia Srávy ciest, Ekologický čin roka, Digitalizácia kul
 • 12. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 62
Trnava 103
Žilina 3