Trnava VUC 19.10.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja – zloženie sľubu poslanca
 • 2. bod Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
 • 3. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 25. kola obchodnej verejnej súťaže
 • 4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 26. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 5. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne/Discover the Small & Moson Danube by bike and boat“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • 6. bod Návrh na spolufinancovanie projektu SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja/SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • 7. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy technickej Galanta - Müszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta – Inovatívna spolupráca v oblasti odborného vzdelávania v rámci programu Interreg V-A Slovenská r
 • 8. bod Návrh na schválenie financovania projektu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec – Spoločný rozvoj zručností a schopností ľudí s mentálnym a telesným postihnutím žijúcich v ústavnej starostlivosti v rámci program
 • 9. bod Návrh na schválenie financovania projektu Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč – Rozvoj odborov sociálnej práce v ČR a SR v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
 • 10. bod Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERRAM SK–AT – Podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte
 • 11. a 12. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3