Trnava VUC 20.12.2017

2. Zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja
LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Návrh a voľba podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja
 • 2. bod Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Návrh na zriadenie Rady Trnavského samosprávneho kraja a voľba jej členov z poslancov Trnavského samosprávneho kraja
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 5. bod Návrh na stanovenie výšky odmien poslancom TTSK, členom Rady TTSK, predsedom a podpredsedom komisií Zastupiteľstva TTSK
 • 6. bod Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
 • 7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 43/2017 o zrušení Školskej jedálne, Zavarská 9, Trnava ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava a zriadení Výdajnej školskej jedálne
 • 8. a, b bod Informácia o úprave rozpočte a výške dlhu TTSK
 • 9. bod Rôzne
 • 10. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 48
Trnava 94
Žilina 3