Trnava VUC 07.11.2018

6. zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (výjazdové v Dunajskej Strede)



 • Otvorenie, program zasadnutia + vystúpenia študentiek
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.108/2018/7)
 • 2. bod Návrh nájmu časti pozemku v RO Kunovská priehrada vo vlastníctve Mesta Senica (materiál č.109/2018/7)
 • 3. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 662/4 s celkovou výmerou 162 m2 v k.ú. Šterusy do vlastníctva Obce Šterusy (materiál č.110/2018/7)
 • 4. bod Návrh na doplnenie Uznesenia č. 83/2018/06 zo dňa 19.9.2018 (Odňatie správy nehnuteľného majetku) (materiál č.111/2018/7)
 • 5. bod Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2018/2019 (materiál č.112/2018/7)
 • 6. bod Návrh investícií do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry v meste Dunajská Streda
 • 7. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici, so sídlom Čulenova 3, 909 01 Skalica (materiál č.114/2018/7)
 • 8. bod Návrh na udelenie „Ceny slobody Antona Srholca“ predsedom TTSK (materiál č.115/2018/7)
 • 9. bod Informácie (o úprave rozpočtu TTSK + Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK)
 • 10. a 11. bod Rôzne + Interpelácie + Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3