Trnava VUC 05.05.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • Otvorenie, program + informácia o očkovacích centrách v TTSK
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 567/2021/23)
 • 3. a 4. bod Spoločné prerokovanie: Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č. 568/2021/23) 4. Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č. 569/2021/23)
 • 5. bod Tarifa v prímestskej autobusovej doprave (materiál č. 570/2021/23)
 • 6. bod Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z vlastníctva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 571/2021/23)
 • 7. bod Majetkovoprávne usporiadanie - Podnikateľská zóna Trstice – Technická infraštruktúra (materiál č. 572/2021/23)
 • 8. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 414/2020/1m zo dňa 20.5.2020 (Majetkovoprávne usporiadanie – Úpravy štátnej cesty II/503 – Hviezdoslavov) (materiál č. 573/2021/23)
 • 9. bod Kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA (materiál č. 574/2021/23)
 • 10. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 162/2019/09 zo dňa 13.2.2019 a Uznesenia č. 217/2019/11 zo dňa 19.6.2019 v znení ich zmien (vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou : Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA) (materiál č. 575/2021/23)
 • 11. bod Schválenie predloženia a financovania projektu: : Budovanie Vážskej cyklomagistrály – Trnava: časť Zavar – PSA Peugeot vrátane cyklolávky (materiál č. 576/2021/23)
 • 12. bod Návrh na schválenie Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy (materiál č. 577/2021/23)
 • 13. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov k výzve : Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a návrh na zrušenie Uznesení Zastupiteľstva TTSK  č. 224/2019/11, č. 226/2019/11, č. 227/2019/11 zo dňa 19. júna 2019 (materiál č. 578/2021/23)
 • 14. bod Schválenie predloženia a financovania projektu: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513  v Hlohovci, ev. č.  mosta 513 - 006 , cez IROP, prioritná os:  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch (materiál č. 579/2021/23)
 • 15. bod a)Informácia o daňových príjmoch TTSK, b) Informácia o celkovej sume dlhu TTSK, c) Informácia o činnosti príspevkovej organizácie
 • 16. a 17. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3