Trnava VUC 28.07.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  • 1. bod Schválenie programu 3. mimoriadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
  • 2. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 75/2021 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá)
  • 3. bod Zavedenie zónového členenia územia TTSK a predplatných cestovných lístkov v prímestskej autobusovej
  • 4. bod Vznik základnej školy v meste Šamorín
  • 5. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 4/2021
  • 6. bod 6.a . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu P2/2021 6.b . Informácia o letných aktivitách KOCR Trnavský kraj
  • 7a. bod Petícia za zrušenie očkovania a testovania na Strednej zdravotníckej škole v Trnave
  • 7b. bod Petícia za doriešenie parkovania na uliciach Vančurova a Daxnerova v Trnave, vybudovanie nového parkoviska pre Strednú zdravotnícku školu v Trnave, zmena vstupu do areálu školy od ulice Nobelovej v Trnave
  • 8. bod Interpelácie + záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3