Trnava VÚC 17.09.2014

6. zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK a z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2014 – marec 2015
 • 3. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 18. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu : Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 4. bod Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 19. kola obchodnej verejnej súťaže v rámci projektu: Optimalizácia využitia majetku TTSK
 • 5. bod Prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 10/16 k pozemku parc. č. 1704 o výmere 101 m2 v k. ú. Dunajská Streda kupujúcim Touati Elhadi a manž. Márii
 • 6. bod Úprava križovatky v obci Čierny Brod – vysporiadanie majetkových vzťahov
 • 7. bod Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná-Holice – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Macov
 • 8. bod Prevod telesa rozšírenej časti cesty č. III/0622 v k.ú. Sládkovičovo do vlastníctva TTSK
 • 9. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Rakúsko ako vedúcim partnerom projektu a Trnavským samosprávnym krajom ako jedným z partnerov projektu Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zd
 • 10. bod Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva TTSK týkajúcich sa projektov EÚ
 • 11. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
 • 12. bod Informácie predsedu
 • 12. bod Pokračovanie (1)
 • 12. bod Pokračovanie (2)
 • 12. bod Pokračovanie (3)
 • 13. Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 52
Trnava 94
Žilina 3