Trnava VÚC 07.10.2015

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja


  • Otvorenie, schválenie programu
  • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
  • 2. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 39/2015 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom r
  • 3. bod Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2015/2016
  • 4. bod Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest TTSK
  • 5. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
  • 6. bod Informácie predsedu TTSK
  • 6. bod Pokračovanie 1 (Letisko Piešťany)
  • 6. bod Pokračovanie 2
  • 7. a 8. bod Rôzne a Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 45
Trnava 94
Žilina 3