Trnava VÚC 09.11.2016

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení z 19. riadneho zasadnutia
 • 2. bod Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
 • 3. bod Návrh na uloženie záväzného pokynu správcovi v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. na speňaženie majetku oddelenej podstaty
 • 4. bod Predaj novovytvorených pozemkov parc.č. 858/11 a parc.č. 858/12 s celkovou výmerou 10 m2 v k.ú. Šoporňa
 • 5. bod Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1738/2 s výmerou 33 m2 v k.ú. Horné Orešany
 • 6. bod Neprerokovaný
 • 7. bod Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku a súhlas s odstránením stavby
 • 8. bod Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2016/2017
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 679/2009/29 zo dňa 28. októbra 2009 (zmena majetkovej účasti štátu v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.)
 • 10. bod Návrh na udelenie čestného pomenovania Balneologickému múzeu v Piešťanoch
 • 11. bod Návrh úpravy názvu v pomenovaní Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede a Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede
 • 12. bod Návrh na ocenenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, Cenou TTSK
 • 13. bod Informácie
 • 14. bod Zmena organizačnej štruktúry
 • 15. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 45
Bratislava 25
Košice 3
Nitra 4
Prešov 5
Trenčín 57
Trnava 99
Žilina 3