Turíce. Známy - neznámy sviatok 10.05.2021

  • Turíce. Známy - neznámy sviatok. Turíce, alebo zoslanie Ducha Svätého vyšli tento rok na nedeľu 31. mája, teda 50. deň po Veľkej noci a 10 dní od sviatku nanebovstúpenia Krista. Tento cirkevný sviatok bol v minulosti označovaný ako päťdesiatnica a až neskôr ho pod názvom Turíce prebrala aj kresťanská terminológia. Na Turíce sa chrámy ozdobujú zelenými ratolesťami neraz aj drobnými konárikmi voňavej lipy alebo lieskovca a aj farba bohoslužobných odevov je tradične zelená, čo symbolizuje dar života. Slovenské pomenovanie tohto sviatku vzniklo od slova tur a súvisí s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody. Oslavy v predkresťanskom období boli na našom území natoľko vžité, že množstvo rituálov sa zachovalo v malých obmenách až do súčasnosti. (viac vo videoreporte)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 64
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 64