Výrub 130 stromov 10.08.2017

Za 130 vyrúbaných stromov bolo zasadených 50 a aj z nich prežilo len 14!

Začiatkom februára minulého roku (2016) bola vyrúbaná topoľová alej po oboch stranách prístupovej cesty k Drahovskej hati. Pod motorovými pílami vtedy padlo celkovo 131 kusov mohutných stromov. Podľa povolenia, ktoré vydal Spoločný úrad samosprávy so sídlom v Trebaticiach, bol výrub odobrený z dôvodu veku a zdravotného stavu drevín, ktoré ohrozovali svojimi padajúcimi konármi chodcov, prípadne popod stromy prechádzajúce autá. Žiadosť o výrub podal vlastník komunikácie, teda Slovenský vodohospodársky podnik, 8. septembra 2015. Následne Obec Drahovce vyhodnotila žiadosť ako opodstatnenú a výrub povolila. Podľa rozhodnutia bolo v rámci náhradnej výsadby uložená povinnosť vysadiť najmenej 150 kusov drevín v druhovej skladbe: lipa malolistá, dub zimný, javor mliečny, breza previsnutá a moruša čierna. Novovysadené dreviny mali byť odolnejšie voči drevokazným hubám, ktorými boli pôvodné topole napadnuté a nové stromoradie sa malo v plnom zdraví dožiť aj prelomu 22 storočia. }viac vo videu|

  • Za 130 vyrúbaných stromov bolo zasadených 50 a aj z nich prežilo len 14!

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1