Výrub 130 stromov 10.08.2017

Za 130 vyrúbaných stromov bolo zasadených 50 a aj z nich prežilo len 14!

Začiatkom februára minulého roku (2016) bola vyrúbaná topoľová alej po oboch stranách prístupovej cesty k Drahovskej hati. Pod motorovými pílami vtedy padlo celkovo 131 kusov mohutných stromov. Podľa povolenia, ktoré vydal Spoločný úrad samosprávy so sídlom v Trebaticiach, bol výrub odobrený z dôvodu veku a zdravotného stavu drevín, ktoré ohrozovali svojimi padajúcimi konármi chodcov, prípadne popod stromy prechádzajúce autá. Žiadosť o výrub podal vlastník komunikácie, teda Slovenský vodohospodársky podnik, 8. septembra 2015. Následne Obec Drahovce vyhodnotila žiadosť ako opodstatnenú a výrub povolila. Podľa rozhodnutia bolo v rámci náhradnej výsadby uložená povinnosť vysadiť najmenej 150 kusov drevín v druhovej skladbe: lipa malolistá, dub zimný, javor mliečny, breza previsnutá a moruša čierna. Novovysadené dreviny mali byť odolnejšie voči drevokazným hubám, ktorými boli pôvodné topole napadnuté a nové stromoradie sa malo v plnom zdraví dožiť aj prelomu 22 storočia. }viac vo videu|

  • Za 130 vyrúbaných stromov bolo zasadených 50 a aj z nich prežilo len 14!

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
Reportáže 74
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 1