Malacky MsZ 27.01.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022
  • 3. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra : C : parc. č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech mesta Malacky – Z2/2022
  • 4. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra : C parc. č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta Malacky – Z3/2022
  • 5. bod Návrh na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične na ZŠ

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 419
Brezno 41
Dunajská Streda 64
Galanta 1
Hlohovec 61
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 9
Košice 2
Malacky 70
Marianka 10
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 164
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 15
Rimavská Sobota 1
Senec 63
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 419
Brezno 41
Dunajská Streda 64
Galanta 1
Hlohovec 61
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 9
Košice 2
Malacky 70
Marianka 10
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 164
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 15
Rimavská Sobota 1
Senec 63
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13