program prenosov pre zastupitelstvo.sk http://zastupitelstvo.sk/rss.program.php Priame prenosy sk <![CDATA[9.3.2021 | 14:00| Karlova Ves MsZ ]]> Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves ]]> <![CDATA[9.3.2021 | 14:00| BA-Nové Mesto MiZ]]>

-->]]>
<![CDATA[10.3.2021 | 14:00| Piešťany MsZ]]>


]]>
<![CDATA[22.3.2021 | 13:00| Trenčín VÚC]]>


]]>
<![CDATA[24.3.2021 | 13:00| TRNAVA VUC ]]>


-->]]>
<![CDATA[25.3.2021 | 15:00| Malacky MsZ ]]>


-->]]>