program prenosov pre zastupitelstvo.sk http://zastupitelstvo.sk/rss.program.php Priame prenosy sk <![CDATA[18.5.2021 | 09:00| Staré Mesto MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto ]]> <![CDATA[18.5.2021 | 09:00| Petržalka MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka ]]> <![CDATA[20.5.2021 | 14:00| Piešťany MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany ]]> <![CDATA[24.5.2021 | 09:00| Staré Mesto konferencia]]> konferencia]]> <![CDATA[25.5.2021 | 14:00| Karlova Ves MsZ ]]> Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves ]]> <![CDATA[25.5.2021 | 15:00| Rača MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača ]]> <![CDATA[26.5.2021 | 09:00| BA-Nové Mesto MiZ]]> Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto ]]> <![CDATA[27.5.2021 | 09:00| Bratislava MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy ]]>