program prenosov pre zastupitelstvo.sk http://zastupitelstvo.sk/rss.program.php Priame prenosy sk <![CDATA[6.2.2023 | 16:00| Piešťany MsR]]> Zasadnutie mestskej rady Piešťany ]]> <![CDATA[7.2.2023 | 09:00| Staré Mesto MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto ]]> <![CDATA[7.2.2023 | 09:00| BA-Nové Mesto]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto ]]> <![CDATA[9.2.2023 | 16:00| Rajec MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec ]]> <![CDATA[14.2.2023 | 09:00| Petržalka MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka ]]> <![CDATA[14.2.2023 | 09:04| Podunajské Biskupice MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice ]]> <![CDATA[16.2.2023 | 09:00| Bratislava MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy ]]> <![CDATA[16.2.2023 | 14:00| Piešťany MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany ]]> <![CDATA[15.3.2023 | 14:00| Vajnory MiZ]]> Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory ]]> <![CDATA[27.3.2023 | 13:00| Trenčín VÚC]]> Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja