program prenosov pre zastupitelstvo.sk http://zastupitelstvo.sk/rss.program.php Priame prenosy sk <![CDATA[30.8.2022 | 13:00| Trenčín VÚC]]> Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja ]]> <![CDATA[22.9.2022 | 14:00| Piešťany MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany ]]> <![CDATA[22.9.2022 | 16:00| Malacky MsZ ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky ]]> <![CDATA[22.9.2022 | 16:00| Rajec MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec ]]> <![CDATA[27.9.2022 | 09:00| Staré Mesto MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto ]]> <![CDATA[27.9.2022 | 09:00| Petržalka MiZ]]> Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka ]]> <![CDATA[27.9.2022 | 14:00| DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda ]]> <![CDATA[27.9.2022 | 14:00| Karlova Ves MsZ ]]> Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves ]]> <![CDATA[29.9.2022 | 09:00| Bratislava MsZ]]> Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy ]]>