Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: B.Bystrica
Iné podujatia organizované BBSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Zasadnutia zastupiteľstva 51
  Program najbližších prenosov :
 
28.03.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
29.03.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava

 
04.04.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
02.05.2017 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samospr. kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: B.Bystrica
Iné podujatia organizované BBSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Zasadnutia zastupiteľstva 51