Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trenčín VÚC


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Iné podujatia organizované TSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Zasadnutia zastupiteľstva 21
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Iné podujatia organizované TSK, alebo jeho organizáciami a zariadeniami 1
Zasadnutia zastupiteľstva 21