Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

BRATISLAVA VÚC

 

5. bod Návrh VZN výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach

   
 

6. bod Návrh na poskytnutie fin. prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskyt. dotácií

   
 

7. bod Info. o vykonanej invertalizácií nahnuteľného majetku BSK za rok 2010

   
 

8. bod Návrh na zrušenie neziskovej org. INTERACT Sekretariát

   
 

9. bod Info. o stave riešenia nezrovnalostí Operačného programu INTERACT II

   
 

9. bod Pokračovanie /1/

   
 

9. bod Pokračovanie /2/

   
 

9. bod Pokračovanie /3/

   
 

10. bod Zmena organizačného poriadku na útvare hlavného kontrolóra BSK

   
 

11. bod Návrh na prejednanie a rozhodnutie o proteste prokurátora zo dňa 3.2.2011

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

12. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu : Elektronizácia BSK:

   
 

12. bod Pokračovanie

   
 

13. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP v zámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu Zariadenie jedniotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR

   
 

14. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji

   
 

15. bod Návrh na schválenie predloženej žiadosti o NFP projektu : Zateplenie a výmena okien na internáte SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre

   
 

16. bod Info. o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

   
 

17. bod Info o stave školských zariadení BSK

   
 

18. bod Návrh dohody o spolupráci medzi AP Vojvodina a BSK

   
 

19. bod Návrh dohody o spolupráci medzi BSK a Dnetropetrovskou oblastnou štátnou administráciou /Ukrajina/

   
 

20. bod Správa o výsledku kontroly vybavovanie sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2010

   
 

21. bod Info. o príprave revitalizácie športového areálu SPŠE K. Adlera v Bratislave

   
 

21. bod Pokračovanie

   
 

22. bod O systéme spoločných opatrení v rámci projektu Destination Tour

   
 

23. bod Návrh na schválenie projektu obnovy siluety sinagógy

   
 

24. bod Rôzne / hl. kontrolór, Pekár, Boder a ďalší

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
 

24. bod Rôzne /

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Chrome) LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislava LIVE STREAMING cez HTML5 player - pre mobily LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:
08.12.2016 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
13.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Banská Bystrica, MsZ

Banská Bystrica, MsZ
13.12.2016 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
15.12.2016 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
15.12.2016 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: