Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MiZ

 

Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

5. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

   
 

6. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

7. bod Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

8. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 54
Bardejov 1
Bratislava 268
Brezno 29
Dunajská Streda 36
Galanta 1
Hlohovec 27
Humenné 1
Ilava 1
Košice 2
Malacky 40
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 5
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 102
Prešov 7
Prievidza 1
Rimavská Sobota 1
Senec 35
Senica 1
Stupava 23
Topoľčany 2
Trenčín 15
Trnava 5
Valaská 6
Žilina 6
Zvolen 16
  Program najbližších prenosov :
 
20.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
22.03.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
22.03.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 54
Bardejov 1
Bratislava 268
Brezno 29
Dunajská Streda 36
Galanta 1
Hlohovec 27
Humenné 1
Ilava 1
Košice 2
Malacky 40
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 5
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 102
Prešov 7
Prievidza 1
Rimavská Sobota 1
Senec 35
Senica 1
Stupava 23
Topoľčany 2
Trenčín 15
Trnava 5
Valaská 6
Žilina 6
Zvolen 16